Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27

Truy cập trong ngày: 219

Tổng số lượt truy cập: 10099153

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH -> Dịch thuật hồ sơ thầu

Có thể nói, hồ sơ mời thầu cũng như hồ sơ dự thầu đòi hỏi rất nhiều nội dung liên quan theo các quy định Luật pháp về Đấu thầu và các tiêu chí đặt ra của từng đơn vị mời thầu. Chính vì vậy mà công tác Biên dịch Hồ sơ thầu cũng đòi hỏi cũng gay gắt theo: Chính xác, chuẩn về thuật ngữ và văn phong...

Quí vị thư tự hỏi: Liệu mình có chuyên nghiệp không khi ngôn từ dịch thuật trong HST...

Với các Dự án ODA, vốn vay ABD hay WB..., công trình xây dựng lặp đặt, hay mua sắm... Chủ đầu tư bắt buộc phải lập hồ sơ mời thầu để mời các đơn vị thầu tham gia Dự thầu (đấu thầu). Tùy từng quy mô Dự án, công trình mà Chủ đầu tư quyết định chia ra các gói thầu hợp lý và kéo theo đó là công...

Chat Facebook VEDICO