Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30

Truy cập trong ngày: 146

Tổng số lượt truy cập: 9118952

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Kỹ năng ghi nhớ trong phiên dịch (31-08-2013)

 Quá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. 

 

Một trong những kỹ năng cơ bản nhất của phiên dịch là kỹ năng ghi nhớ. Thông thường, khi dịch nối tiếp, người nói thường dừng lại sau một vài câu để phiên dịch chuyển ngữ. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp, người nói có thể nói liền một mạch trong khoảng thời gian vài ba phút mới dừng lại. Nếu phiên dịch không ghi nhớ được thì sẽ rơi vào tình trạng « không có gì để dịch ».

Có ý kiến cho rằng khả năng ghi nhớ là một năng khiếu thiên bẩm và bất kỳ phiên dịch giỏi nào cũng phải là người có năng khiếu này. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng ghi nhớ hoàn toàn có thể xây dựng được thông qua rèn luyện và phải được thường xuyên trau dồi.

 

Quá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. Phiên dịch cần phải tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa phân tích để rút ra « ý muốn nói » của tác giả để ghi nhớ. Trong quá trình này, phiên dịch phải vận dụng những hiểu biết của mình để đón nhận thông tin một cách chủ động nhằm thiết lập một « dàn ý » nội dung sát với nội dung của người nói. Công việc tiếp theo là phát biểu nội dung đó ra bằng ngôn ngữ đến sao cho chuẩn xác.

Nguyên tắc « ghi nhớ nội dung » nêu trên chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, trong đó tiêu biểu là trường hợp người nói chỉ nói để mà nói chứ không có nội dung, không nhằm chuyển tải bất kỳ thông tin nào. Một trường hợp khác thường được biết đến là khi người nói đặt trọng tâm vào hình thức ngôn ngữ chứ không đặt trọng tâm vào nội dung. Trong những trường hợp này, việc dịch nguyên bản « word by word » tỏ ra cần thiết và đòi hỏi phiên dịch phải nhớ được chính xác câu, từ của người nói.
 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Phiên dịch cao cấp của VEDICO gồm:

 

Phiên dịch hội nghị

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch cabin

Phiên dịch hiện trường

Phiên dịch thực địa

Phiên dịch dự án

 

Phiên dịch hộ tống

Phiên dịch sự kiện

Phiên dịch kinh tế

 

Phiên dịch kinh doanh

Phiên dịch thị trường

Phiên dịch marketing

Phiên dịch quản trị

Phiên dịch tài chính

Phiên dịch ngân hàng

Phiên dịch báo cáo tài chính

Phiên dịch báo cáo quyết toán

 

 

 

Phien dich hoi nghi

Phien dich hoi thao

Phien dich cabin

Phien dich hien truong

Phien dich thuc dia

Phien dich du an

 

Phien dich ho tong

Phien dich su kien

Phien dich kinh te

 

Phien dich kinh doanh

Phien dich thị truong

Phien dich marketing

Phien dich quan tri

Phien dich tai chinh

Phien dich ngan hang

Phien dich bao cao tai chinh

 

Phien dich bao cao quyet toan

 

 

 

Phiendichhoinghi

Phiendichhoithao

Phiendichcabin

Phiendichhientruong

Phiendichthucdia

Phiendichduan

 

Phiendichhotong

Phiendichsukien

Phiendichkinhte

 

Phiendichkinhdoanh

Phiendichthịtruong

Phiendichmarketing

Phiendichquantri

Phiendichtaichinh

Phiendichnganhang

Phiendichbaocaotaichinh

 

Phiendichbaocaoquyettoan

 

 

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!

 

Chat Facebook VEDICO