Số lượng truy cập

Đang truy cập: 40

Truy cập trong ngày: 189

Tổng số lượt truy cập: 3764463

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH

Với tư cách là Dịch giả, giảng viên dịch thuật kinh nghiệm và phiên dịch thực tế, cho các tổ chức trong và ngoài nước nhiều năm qua, chúng tôi khẳng định rằng, không phải biên dịch viên nào, không phải công ty dịch thuật nào cũng thành công khi đảm nhận loại tài liệu Chuyên ngành này.

Dịch thuật chuyên ngành tài chính, ngân hàng đòi hỏi sự chi tiết và nhiều thuật ngữ chuyên ngành, độ chính xác, chuyên môn sâu. Người dịch cần phải có kinh nghiệm đặc biệt là chuyên môn về Ngân hàng, tài chính và kinh nghiệm dịch cho các...

VEDICO có đội ngũ phiên dịch hầu hết tham gia các Dự án của ABD, WB về xây dựng và cải tạo Quốc lộ 1 A, Tỉnh lộ trong cả nược (cả dịch Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu...). Chúng tôi là những người thực tế biên dịch và phiên dịch về Dự án giao thông. 

 Có kinh nghiêm và kỹ năng dịch tài liệu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật và Ngân hàng - Tài chính, Pháp Luật. Tốc độ dịch và hiệu đính tài liệu nhanh và chính xác, tối thiểu dịch được 10 trang/ngày làm...

 Các văn bản pháp quy đầu tiên quy định về hoạt động chứng thực ở nước ta trong thời kỳ đổi mới được đánh dấu bằng Nghị định số 45/NĐ ngày 27/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước; 

Ngoài tiếng Anh, Trung, Nhật, và Pháp ra, VEDICO cũng chuyên sâu và có kinh nghiệm cao về biên dịch và phiên dịch...

Quí vị thư tự hỏi: Liệu mình có chuyên nghiệp không khi ngôn từ dịch thuật trong HST...

Bằng kinh nghiệm giảng dạy Biên – Phiên dịch của VEDICO (mỗi năm VEDICO đã đào tạo được 20 khóa học, cung ứng cho thị trường việc làm khoảng hơn 100 biên dịch có kỹ năng làm việc thực tế, xác thực với nghề nghiệp);

Quí vị thư tự hỏi: Liệu mình có chuyên nghiệp không khi ngôn từ được dịch thuật trong HST hoàn toàn không đúng hoặc có phần sai lệch với chuyên ngành (yêu cầu)? Quí vị có thắng thầu được không khi Hồ sơ dự thầu không đạt các...

Với các Dự án ODA, vốn vay ABD hay WB..., công trình xây dựng lặp đặt, hay mua sắm... Chủ đầu tư bắt buộc phải lập hồ sơ mời thầu để mời các đơn vị thầu tham gia Dự thầu (đấu thầu). Tùy từng quy mô Dự án, công trình mà Chủ đầu tư quyết định chia ra các gói thầu hợp lý và kéo theo đó là công...

Trang  1   2   3  
Chat Facebook VEDICO