Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36

Truy cập trong ngày: 189

Tổng số lượt truy cập: 3764447

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH

Thuật ngữ và khái niệm và người Trung Quốc sử dụng để phân biệt văn nói và văn viết không giống với phương Tây do những sự khác biệt về phát triển chính trị và xã hội ở Trung Quốc so với châu Âu. Mặc dù châu Âu phân chia thành nhiều nhà nước

Nhiều nhà ngôn ngữ học còn chia tiếng Anh cận đại thành tiền cận đại (Early Modern) và cận cận đại (Late Modern). Tiếng Anh cận cận đại diễn ra vào đầu thế kỷ 19 khi Đế quốc Anh có thuộc địa trên khắp hoàn cầu. Tiếng Anh do đó trải qua thêm một biến đổi khá lớn nữa...

Tiếng Anh trở thành "ngôn ngữ quốc tế" quan trọng nhất và ngày càng được nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực. Từ đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng tiếng Anh đã mất dần vai trò là biểu tượng văn hóa độc quyền của những người nói tiếng Anh, thay vào đó,

 Thế giới dịch thuật hiểu rõ vấn đề này và thấy được tầm quan trọng của dịch Sách và Truyện bời vì : "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơChi tiết

Dịch thuật pháp lý là dịch các văn bản trong lĩnh vực pháp luật. Do pháp luật là một lĩnh vực phụ thuộc vào nền văn hóa, ứng xử giữa các lợi ích, dịch thuật pháp lý không phải là một công việc đơn giản ở mức độ ngôn từ, mà nó đòi hỏi về khả năng tu từ,...

Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, 

1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

 Điều 1. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định
Nghị định này quy định về phạm vi công chứng, chứng thực, nguyên tắc hoạt động, thủ tục, trình tự thực hiện việc công chứng, chứng thực, tổ chức Phòng Công chứngvà công tác chứng thực

 Dịch thuật báo cáo đầu tư, dịch thuật báo cáo tiền khả thi (PFS documents), Khả thi (FS documents); dịch thuật bản vẽ xây dựng, giao thông: thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thi công, dịch các báo cáo chuyên ngành địa chất, dịch thuỷ văn, dịch địa lý, dịch đánh giá tác động môi trường...

 Cho dù đó là lĩnh vực kỹ thuật, cơ khí, hoặc bất kỳ một chuyên ngành nào khác, dịch kỹ thuật, cơ khí yêu cầu phải Chuẩn xác. Đó là lý do tại sao VEDICO chỉ sử dụng những biên dịch viên có những kinh nghiệm thực tế...

Trang  1   2   3  
Chat Facebook VEDICO